Política de Protecció de Dades 

Les dades personals recaptades a través de la web www.isernassociats.es o del nostre correu electrònic isern@isernassociats.es són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen als nostres fitxers titularitat de ISERN ASSOCIATS SC., que és així mateix responsable d'aquests fitxers. Pel que l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a ISERN ASSOCIATS SC. implica el consentiment exprés del Client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en els nostres fitxers automatitzats.

 

El Client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y demés normativa aplicable a l'efecte, mitjançant l'enviament de correu ordinari d'una sol·licitud per escrit a la següent direcció:


ISERN ASSOCIATS SC
CR ALBERA, 23 URB MAS BARRIL II
17003- GIRONA

A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar el nom i cognoms de la persona i la fotocòpia del DNI.

 

Els nostres fitxers es troben inscrits en el "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)", al que pot accedir el Client per a comprovar la situació dels mateixos.

Isern & Associats S.C. | Política de Protecció de Dades | Avís Legal